Szűz Mária, Világ Győzelmes Királynője most mutasd meg hatalmadat!

Áldás

Paskai László, bíboros, ny. érsek áldása

Bíró László, tábori püspök áldása

Köteles László polgármester Úrnak
Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönöm a „Világ Királynője Engesztelő Mozgalom”-ról szóló beszámolót.
Kívánom, hogy célkitűzései mind teljesebben megvalósuljanak.
Ehhez kérem a Jó Isten áldását.

Imádságos megemlékezéssel: Bíró László, tábori püspök

Seregélyes István ny. érsek áldása


Dr. Miklósházy Attila áldása

Tisztelt elnök úr!

Köszönöm tudósítását az Engesztelő Mozgalom megalakulásáról. Mivel én jelenleg nyugdíjas állapotban vagyok és gyenge egészséggel, csak imáimmal tudok csatlakozni engesztelő mozgalmukhoz. Magyar népünknek és az egész Egyháznak manapság nagyon is szüksége van a Boldogságos Szűz támogatására. Szívesen adom áldásomat a kezdeményezésükre és sikeres apostolkodást kívánok mindnyájuknak.

Tisztelettel a mi Urunkban:
+ Dr. Miklósházy Attila, S.J. ep.emeritus Hungarorum in exteris.

AVE MARIA!
Éljen
a Világ Királynője!

Győzelmes Nagyasszony,
Világ Királynője,
Légy engeszteléssel,
Hazánk megmentője!